compare

Most Popular คลังความรู้ Websites

Trueplookpanya.com: การศึกษา ข้อสอบ ธรรมะ ข่าว ครู โครงงาน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เกม : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

www.trueplookpanya.com

เว็บไซต์การศึกษา รวมข่าวการศึกษา ข่าว admission ข่าวกิจกรรม และธรรมะ รวมสาระความรู้ ข้อสอบ โครงงาน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เกม ข่าวสาร สำหรับครู และนักเรียน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Popularity: Tags: highlight  

Tpschool.net: โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ :: ขุมพลังปัญญาของชุมชน :: โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

tpschool.net

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์, การศึกษา, ขุมพลังทางปัญญาของชุมชน

Popularity: Tags: social, social network  

Burrenlifebalance.com: คลังความรู้

www.burrenlifebalance.com

คลังความรู้และข่าวสารที่เป็นประเด็นในตอนนี้

Popularity: Tags: news, facebook  

Spider-edu.com: E-office

www.spider-edu.com

เว็บไซต์แมงมุมการศึกษา โดยอาจารย์สุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน เป็นเว็บไซต์เสนอสาระความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้บนเว็บไซต์ เพื่อประโยขน์ในวงการการศึกษาไทย

Popularity:

Sanfundt.blogspot.com: .` สานฝนทนตแพทยรนเยาวสรวมหดล `.

sanfundt.blogspot.com

น้องคนไหนที่สนใจอยากที่จะเป็นทันตแพทย์ เข้ามาเลย!! Blogนี้จะอัพเดรตข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้ามาร่วมกับเรา ^^

Popularity: