compare

Most Popular Lukorun Websites

Google ads

Lukoran.net: :: Lukoran - Moje Lipo Misto ::

www.lukoran.net

Lukoran je jedno od najlipših mista na otoku Ugljanu. Ima brda, ima doline; ima vale, ima punte; ima more, ima izvore vode; ima šume, ima krš; ima tri crikve i luku za vapore.

Popularity: Tags: lukoran, lukorun, lukoranci, lukorunci