compare

Most Popular Muzeum Piłsudskiego Websites

Muzeumpilsudski.pl: Strona Główna | Muzeum Józefa Piłsudskiego

www.muzeumpilsudski.pl

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku traktuje słowa Marszałka jako przesłanie dla Polski, którego celem jest opowiedzenie historii tamtego okresu, zachowanie dziedzictwa czasów odzyskiwania niepodległości a także ukazywanie dziejów społeczeństwa obywatelskiego w odrodzonej Polsce. Poprzez działania odkrywania tej historii, badania naukowe, analizowanie i popularyzację Muzeum chce promować Polskę jako kraj demokratycznych wartości, otwarty i gotowy do dialogu między przeszłością a przyszłością, zaangażowany w sprawy kraju w teraźniejszości.

Popularity: Tags: marszałek piłsudski, sulejówek, cud nad wisłą, święto niepodległości